Del

Generalforsamling

DTL’s arbejdsgiverforening (DTL-A) afholder ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2021 kl. 11.00. Grundet COVID-19 vil dette års generalforsamling være digital.

Grundet COVID-19 vil dette års generalforsamling være digital. Årets generalforsamling afholdes kun med deltagelse af formandskabet, direktionen og dirigenten.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdsgiverforeningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Opstillet til bestyrelsen er:

  • Lars Andersen
  • Martin Danielsen
  • Ole Bang Jensen
  • Winnie Grant (for 1 år)

Opstillet som suppleant til bestyrelsen er:

  • Torben Andersen

Se indkaldelsen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2021