Del

Vinterdæk i Sverige og Norge

Fra og med den 1. december 2020 er der krav om vinterdæk på veje med vinterføre i Sverige. I Norge har der siden 1. november 2020 været krav om 3PMSF-mærkede dæk.

Kører du til Sverige? Så skal vinterdækkene på nu

Fra og med den 1. december er der krav om vinterdæk på veje med vinterføre i Sverige.

Med vinterdæk menes enten dæk med pigge eller ikkepiggede friktionsdæk som fremstillet til vinterkørsel.

Transportstyrelsen i Sverige minder om, at personbiler (inklusive autocampere), lastbiler, busser og trailere, der er forbundet med disse køretøjer, i perioden 1. december til 31. marts skal have vinterdæk eller tilsvarende udstyr. 

Kravene til vinterdæk eller tilsvarende udstyr gælder også for tunge køretøjer og påhængskøretøjer dertil. Kravene til vinterdæk til lette og tunge køretøjer gælder også for både svenske og udenlandske biler.   

Mindst 3 mm mønsterdybde
Mønsterdybden skal være mindst 3 mm på dæk til lette køretøjer med en totalvægt på højst 3,5 ton. Kravet gælder også for trailere. 

Tunge køretøjer med en totalvægt på mere end 3,5 ton skal have dæk med en mønsterdybde på mindst 5 mm. Dette gælder for alle dæk på disse køretøjer, men ikke for tilkoblede trailere.   

Hvornår er der vinterføre
Det anses for at være vinterføre, når der er sne, is, snesjap eller frost på en del af vejen, og det er Politiet, der beslutter, om der hersker vinterføre på stedet.   

Pigdæk eller pigfri dæk
Transportstyrelsen har ingen særlige anbefalinger, fordi behovene er forskellige afhængigt af, hvordan man bruger sit køretøj, og hvor i landet man bor. Det er værd at vide, at nogle kommuner har lokale pigdækforbud, og at mange lande har forbud mod pigdæk. Bilejere skal være opmærksomme på fordele og ulemper ved deres dækvalg og skal altid huske at tilpasse såvel hastigheden som afstanden til evt. forankørende efter forholdene. 

Vinterdæk til tunge køretøjer
Vinterdæk, der anvendes på køretøjer og påhængskøretøjer til køretøjer med en totalvægt på mere end 3.500 kg, skal:   

  • være mærket med symbolet alpetop/snefnug eller

  • være mærket med POR (Professional Off Road) eller

  • være piggede   

Vinterdæk monteret på andre aksler end drivaksler og foraksler på køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg eller på påhængskøretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg kan i stedet mærkes med:   

  • M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller "Mud and Snow".   

Dæk med alle ovenstående markeringer kan anvendes på køretøjets foraksel med en totalvægt på over 3.500 kg til og med 30. november 2024. 

Derudover kan dæk med de ovenstående markeringer anvendes på drivaksler på biler med en totalvægt på mere end 3.500 kg, forudsat at dækkene er specielt designet til vinterkørsel til og med 30. november 2024. 

Læs mere

Krav om 3PMSF-mærkede dæk i Norge

Der har gennem længere tid været nye skærpelser på vej for vinterdæk i Norge. Med nærmest ultrakort varsel har de norske myndigheder indført krav om at dæk på styrende aksler og drivaksler fra den 1. november i år skal være mærket med 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), bedre kendt som Alpesymbolet.

For dæk på andre aksler på lastvogne og aksler på påhængskøretøjer er der fortsat kun krav om M+S mærkning (Mud + snow). Kravet om mønsterdybden er fortsat minimum 5 mm på samtlige dæk. 

Dem, som netop har investeret i nye dæk, får dog lidt respit. Hvis køretøjet benytter pigdæk mærket M+S fra uge 40 / 2017 og til uge 40 / 2019 (som fremgår af dækkets side), er kravet om 3PMSF-mærkningen ikke gældende for drivaksler og foraksler for vintersæsonen 2020/21.

Læs mere