Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2022
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
2021
1. kvartal 2021
2. kvartal 2021
3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

NLA hilser EU-beredskabsplan velkommen – med nogle få betingelser

Kommissionen har mandag vedtaget en beredskabsplan for transport, som skal øge modstandsdygtigheden i EU's transportsektor i krisetider. Planen bygger på erfaringer fra covid-19-pandemien og tager også højde for de udfordringer, EU's transportsektor har haft siden Ukraine krigens start. Nordic Logistics Association (NLA) anser planen for en nødvendighed men betinger, at afvigelser fra fælles lovgivning ikke tager overhånd.
24. maj 2022

Trine Bramsen har ikke opgivet at få fjernet 11 kilos-reglen

- Vi spiller på samme hold, men vi er i mindretal, sagde transportminister Trine Bramsen (S) i sin tale til DTL’s generalforsamling lørdag i Kolding.
21. maj 2022

OK 2023: DTL-A's formand forventer skrappe lønkrav

Til næste år skal transportoverenskomsten genforhandles, og DTL's arbejdsgiverforenings formand Martin Danielsen mener ikke, at der er plads til store lønløft. Det sagde han bl.a. på DTL-A’s generalforsamling i Kolding lørdag den 21. maj.
21. maj 2022

Adm. direktør Erik Østergaard: Myndighederne kan ikke administrere deres egne regler

Adm. direktør Erik Østergaard rettede en skarp kritik af myndighederne på transportområdet, da han aflagde sin beretning til DTL’s generalforsamling lørdag formiddag.
21. maj 2022

Formand Martin Danielsen: Vognmændene er under pres

Vi skal forberede os på hårde tider. Det sagde formand Martin Danielsen bl.a. da han aflagde beretning til DTL’s generalforsamling den 21. maj i Kolding.
21. maj 2022

Fem folketingsmedlemmer vil forbedre forholdene for chauffører og vognmænd

I morgen onsdag behandles et beslutningsforslag i Folketinget, der vel næppe har set sin mage i nyere tid. Forslaget fremsættes nemlig af fem enige løsgængere, der vil forbedre forholdene for danske lastbilchauffører og vognmænd. Det skal ske i en arbejdsgruppe nedsat mellem branchen og myndighederne. DTL – Danske Vognmænd roser initiativet og forventer bred opbakning fra Folketinget.
17. maj 2022

Et politisk misfoster

Flere af Christiansborgs forkæmpere for 11 kilos-reglen har benyttet sig af argumenter, som er hentet ud af den blå luft, skriver DTL's adm. direktør Erik Østergaard i lederen i det seneste nummer af DANSKE VOGNMÆND.
16. maj 2022

Det offentlige afviser at genforhandle kontrakter

Det offentlige afviser i mange tilfælde at indføre hyppigere regulering af brændstofpriserne i de kontrakter, man har med vognmændene. Det viser ny rundspørge. Det koster på bundlinjen.
16. maj 2022

Samarbejde giver større synlighed i Bruxelles

Isabelle Maître fra den franske vognmandsorganisation FNTR, som er en del af fælleskontoret i Bruxelles sammen med de nordiske vognmænd i NLA og tyske BGL skriver om, hvorfor fælleskontoret også er vigtigt fra de franske vognmænds synspunkt.
16. maj 2022

Bunken med forældede p-afgifter vokser

Andelen af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer, der kasseres, vokser støt.
16. maj 2022

- Tror du, chaufføren går to gange?

Myndighederne og organiserede varebilstransportører har holdt sig for næsen over 11 kilos-reglen i flere år, mens et politisk flertal i blå blok har kæmpet fra hus til hus for at bevare den. Nu har transportminister Trine Bramsen så opgivet at afskaffe reglen.
16. maj 2022

Lærlingeklub skal tiltrække flere til branchen

En af chaufførerne hos fragtmand Peder Olsen & Søn A/S i Odense har dannet en klub for virksomhedens lærlinge, som dels skal forbedre deres uddannelse og dels styrke deres tilknytning til virksomheden. Tag med på besøg hos lærlingene i klubben på en travl dag.
16. maj 2022

Ny DAF er en lastbil i topklasse

Med førermiljø og klima i fokus har DAF kørt sig til tops. DANSKE VOGNMÆNDs Finn Bjerremand har prøvekørt en nordisk version af DAF XG+.
16. maj 2022

NLA: Vi er klar til nordisk regeringssamarbejde om transport

Den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroths besøg i København onsdag, hvor han mødtes med den danske transportminister, Trine Bramsen, kommer i kølvandet på stærk svensk kritik af manglende svensk vilje til at skabe et nordisk samarbejde om transport. Nordic Logistics Association, der i år har eksisteret i 10 år, erklærer sig mere end klar til et tættere bånd mellem de nordiske regeringer.
12. maj 2022

Tidl. klima- og energiminister Lykke Friis: Diesel er blevet sikkerhedspolitik

Nødvendigheden af at foretage en grøn omstilling af transportsektoren er blevet større med den markedssituation, der er skabt som følge af krigen i Ukraine. Det er blevet en fælles europæisk opgave at løfte byrden, og her kan EU’s strategier hjælpe til. Det mener direktør Lykke Friis, der er blandt de seks medlemmer af juryen for Den Grønne Transportpris.
3. maj 2022

DTL efterlyser højere ambitionsniveau for dobbelttrailer-modulvogntog

Partierne bag Folketingets politiske forligskreds om infrastruktur har nu givet grønt lys til at iværksætte en forsøgsordning med dobbelttrailer modulvogntog på udvalgte strækninger i Danmark. DTL – Danske Vognmænd er tilfredse med, at forsøget nu er besluttet, men havde gerne set et noget højere ambitionsniveau.
22. april 2022

DTL-kritik af vintertjenesteudbud

Lige op til påske har Vejdirektoratet sendt vintertjeneste på de statslige veje i udbud. Men spørgsmålet om, hvilke arbejdstidsregler der gælder, er fortsat uafklaret. Ikke godt nok, mener DTL.
13. april 2022

Kontrolregler for arbejdstid giver branchen grå hår

Onsdag fremsatte transportminister Trine Bramsen det længe ventede lovforslag til kontrol af arbejdstid for chauffører og selvstændige vognmænd for Folketinget. Politiet overlades til frit at kunne kontrollere arbejdstiden hos alle, de standser på vejene, og der vil ikke være et lovbestemt bødeloft på overtrædelserne. Det er bekymrende, mener DTL – Danske Vognmænd.
8. april 2022

Slå lærepladserne op

Mange vognmænd undlader at slå deres lærepladser op. Få nu gjort noget ved det og slå stillingerne op, opfordrer chefkonsulent Marianne Kragh fra Dansk Erhverv.
7. april 2022

Nedsmeltning i Færdselsstyrelsen?

De seneste måneder har talen blandt DTL’s medlemmer kredset omkring forholdene i Færdselsstyrelsen. Nærmere bestemt sagsbehandlingstiden og særligt den umulige situation, som forvaltningen af påståede nye EU-regler byder vognmændene, når de skal have nye tilladelser. DTL – Danske Vognmænd ønsker, at transportministeren giver styrelsen de fornødne ressourcer og prioriterer styrelsens område.
4. april 2022

Oliepris er bombe under forretningen

Efter et solidt tilløb med voldsomme stigninger eksploderede olieprisen i februar. Det giver generel usikkerhed om fremtiden hos vognmand Jørgen Buhl. DTL råder bl.a. til, at man sikrer sig en hyppig prisregulering i aftaler, der løber over længere tid. Find også herunder de værktøjer til beregning af priser, som DTL giver medlemmerne mulighed for at bruge.
4. april 2022

Sådan sparer du på de dyre dråber

De voldsomme stigninger i brændstofpriserne, som tilsyneladende ikke vil tage nogen ende, er en stor post på regnskabet. Men noget kan man selv gøre for at minimere brændstofforbruget.
4. april 2022

Europa har behov for at gøre sig uafhængig af Rusland

EU-Kommissionen har fremlagt en plan, der skal fremme mere sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser, skriver NLA’s Torsten Laksafoss Holbæk i denne kommentar.
4. april 2022

Fragtmænd: Lad markedet håndtere brevomdelingen

PostNords stykgodsforretning er naturstridig med mindre, der bliver flyttet rundt på nogle penge. Det mener adm. direktør Jørn P. Skov fra Danske Fragtmænd A/S, der foreslår, at man lader private sørge for brevomdelingen, som de kan gøre både billigere og bedre end PostNord.
4. april 2022

Nu holder vi tal på p-afgifterne, der ryger i skraldespanden

Fremover bringer DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND hver måned en samlet oversigt over antallet af p-afgifter til udenlandske køretøjer, som ryger i papirkurven i tusindvis, fordi danske myndigheder ikke formår at opkræve dem.
4. april 2022

Grisenes velfærd under lup

Aarhus Universitet er ved at lægge sidste hånd på et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan forskellige loftshøjder påvirker smågrise under transporter. DANSKE VOGNMÆND var med, da den sidste gris blev gennet ind i transporten.
4. april 2022

Samarbejde er vejen frem

Unikt samarbejde mellem dyretransportører og universitet får ros af adm. direktør Erik Østergaard i denne leder i det nye nummer af DANSKE VOGNNMÆND.
4. april 2022

Vintertjeneste fortsat et varmt emne

Mens påskeliljerne blomstrer, og træknopperne står på spring, er transportbranchens organisationer optaget af vognmændenes situation i en kompliceret og varm sag om de kommende fire års vintertjeneste på de danske statsveje. DTL – Danske Vognmænd ønsker afklaring på særligt forholdet til arbejdstidsdirektivet, rådighedsbeløbet og intervallet for prisregulering.
1. april 2022

DTL drøftede oliechok med transportministeren

Olieprisernes himmelflugt og den igangværende dieselkrise, der truer med oliechok i form af tørlægning af Europas tankstationer, var øverst på dagsordenen, da DTL – Danske Vognmænd i dag mødtes med transportminister Trine Bramsen for at drøfte branchens situation.
25. marts 2022

DTL om parkeringsstrid: Den danske regering har en god sag

EU-Kommissionen har endnu en gang følt sig kaldet til at gå løs på den danske stat under henvisning til håndhævelsen af de handelsmæssige frihedsrettigheder i EU. Kommissionen har nu stævnet Danmark ved EU-Domstolen med påstanden om, at Danmark forhindrer udenlandsk cabotagekørsel gennem den såkaldte 25 timers regel. DTL – Danske Vognmænd mener, at meget taler for Danmarks standpunkt.
15. marts 2022

DTL: Olieprisernes himmelflugt kalder på at fjerne afgifter

Regeringen og EU bør inddrage dieselolien til erhvervstransport i de politiske tiltag, der forventeligt må og skal blive resultatet af følgerne af krigen i Ukraine. Fx bør afgifterne på diesel og vejbenyttelse fjernes midlertidigt mener DTL – Danske Vognmænd.
9. marts 2022

Mormor kører kran

Lone Jespersen (43) er efter et alvorligt sygdomsforløb sprunget ud som kranfører, og vognmanden har udstyret hende med en spritny Volvo FH16-kranbil.
4. marts 2022

Større kapacitet på rastepladser i 2022

I løbet af i år kommer der 175 ekstra p-pladser fordelt på rastepladser i hele landet. Positivt, mener DTL.
3. marts 2022

Før høring om 11 kg-regel: Lyt til dem, der skal leve med den!

Torsdag den 3. marts afholder Folketingets trafikudvalg en høring om 11 kg-reglen for varebiler i relation til tilladelseskravet. DTL – Danske Vognmænd opfordrer til at droppe reglen og advarer imod at lade principrytteri overskygge de faktiske besværligheder, som reglen medfører for de aktører, der skal efterleve og kontrollere den i praksis.
2. marts 2022

Hvem er Danmarks næste grønne vognmand?

I 2021 stiftede DTL – Danske Vognmænd og Jyske Finans prisen Den Grønne Transportpris. Mange virksomheder delte deres inspirerende historier og grønne tiltag. Prisen skabte meget positiv omtale i en ellers udskældt branche, at der er ikke var tvivl om, at det skulle gentages. Jagten på Danmarks grønneste vognmænd 2023 er derfor nu sat i gang!
28. februar 2022

Arbejdstidsforslag renset for de værste ulemper

Til maj begynder myndighederne at kontrollere, at arbejdstidsreglerne bliver overholdt i transportbranchen. De værste torne ser imidlertid ud til at være fjernet fra lovforslaget, mener DTL.
28. februar 2022

Politikere har ikke forstået problemet med 11 kilos-reglen

Mangeårig færdselsbetjent i Rigspolitiet Henrik Groot går nu i rette med bl.a. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzens affærdigelse af politiets problemer med kontrollen af 11 kilos-reglen på varebilområdet.
28. februar 2022

Én procent af p-afgifter opkrævet i østeuropæiske lande

Siden Euro Parking Collection (EPC) for et år siden fik opgaven, er forsvindende få af de ubetalte p-afgifter til køretøjer fra Polen, Bulgarien og Rumænien opkrævet.
28. februar 2022

Velkommen til Trine Bramsen

Jeg vil tro, at den nye minister allerede har indset, at måden at gøre tingene på i Transportministeriet er vidt forskellige fra måden, hvorpå et militært forsvar styres, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
28. februar 2022

Bruxelles holder øje med vejpakken

NLA’s Torsten Laksafoss Holbek fortæller om, hvordan EU sikrer sig, at medlemslandene gennemfører vejpakkens regler i de nationale lovgivninger.
28. februar 2022

Ønsker høring om godskørselslov

Transportordfører Niels Flemming Hansen (K) ser gerne en snarlig høring om godskørselsloven med henblik på at evaluere spørgsmålet om overenskomster. Fin anledning til at minde om, hvorfor reglerne blev indført, siger DTL’s adm. direktør.
28. februar 2022

DTL: Få vejpakken til at virke

Få vejpakken til at virke. Det er det bedste bud på at gøre transportbranchen attraktiv for chauffører igen. Det sagde DTL’s adm. direktør Erik Østergaard bl.a., da han holdt sit indlæg ved høringen om chaufførmangel på Christiansborg torsdag eftermiddag.
24. februar 2022

Hent hjælp fra DTL til at få styr på dit arbejdsmiljø

DTL hjælper en stribe medlemmer med at lave deres APV‘er – de sparer dermed en masse penge og ikke mindst løftede pegefingre eller det, der er værre, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.
24. februar 2022

Ekspertudvalg lægger op til CO2-baseret afgift på diesel

I dag er diesel pålagt en forholdsvis høj energiafgift samt en noget lavere CO2-afgift. I fremtiden bliver det omvendt, hvis det står til anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe, som netop har udgivet sin første delrapport med modeller for en CO2-afgift.
8. februar 2022

DTL til ny transportminister: Brug krudt på den grønne omstilling nu

Den nytiltrådte transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen vil have klart definerede opgaver ventende på sig, og der skal tages hånd om dem med det samme, mener DTL-Danske Vognmænd. Den grønne omstilling rykker sig ikke uden en politisk startmotor og vejviser. Det er påkrævet, så vognmændene kan få retning og ro til at investere i det rigtige materiel.
4. februar 2022

Ministeren, der faldt over sine grønne ambitioner

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard kigger tilbage - og fremad - efter transportminister Benny Engelbrechts afgang.
3. februar 2022

Varebilerne er de helt store miljøsyndere

Op mod 95 procent af bøderne for at overtræde miljøzonereglerne tilfalder danske varebiler. Kigger man på de ubetalte bødeforlæg for miljøzoneovertrædelser, topper de hjemlige varebiler også. Formand for Specialforeningen for Kurér­ og Varebilstransportører, Thomas Jensen, melder hus forbi.
28. januar 2022

Tusindvis af p-afgifter forældes

Mange af de ubetalte p-­afgifter, som er udskrevet til særligt østeuropæiske køretøjer på rastepladserne, falder nu for forældelsesfristen. DTL’s adm. direktør kalder forløbet ”gennemført skandaløst”.
24. januar 2022

Forsøg løser ikke parkeringsproblemer

Et forsøgsprojekt med fleksibel parkering på en rasteplads i Østjylland kan næppe udbredes i større stil til andre rastepladser og kommer ikke til at skaffe markant flere p-pladser. Til gengæld vil der i løbet af 2022 komme samlet set 175 flere p-pladser på ni rastepladser i hele landet.
24. januar 2022

Brændstofpriserne rammer vognmænd hårdt

Der er millioner af kroner på spil i transportvirksomhederne, når priserne på brændstof stiger så dramatisk som på det seneste. Det kræver nøje opmærksomhed på, hvordan priserne reguleres i de aftaler, man som vognmand indgår om fx dagrenovationskørsel med en kommunal kunde.
24. januar 2022

Posten skal i udbud

Det er en gåde, hvorfor selv hærdede liberalister i Folketinget har holdt hånden over denne gøgeunge, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard om PostNord i lederen i den nye udgave af DANSKE VOGNMÆND.
24. januar 2022

Ny EU-strategi fokuserer på klimaneutrale byer

EU­-Kommissionen fremlagde før jul en pakke med fire forslag, som skal sætte skub i den grønne omstilling af transportsektoren. DTL’s og NLA’s Torsten Laksafoss Holbek kommenterer her pakken.
24. januar 2022

Formanden fylder rundt

DTL’s formand Martin Danielsen fylder 50 år i januar. DANSKE VOGNMÆND har været forbi domicilet i Odense til en snak om travlhed og DTL.
24. januar 2022

Guretruck er en stor hjælp ved udlandskørsel

Bech og ABC Flytteforretning i Kolding abonnerer på Guretrucks platform, som bliver brugt til at anmelde chaufførernes kørsel og mindsteløn i de EU­-lande, som firmaets biler kører i dagligt.
24. januar 2022

DTL formand fylder rundt

Søndag den 23. januar fylder formand for DTL-Danske Vognmænd, direktør Martin Danielsen 50 år.
21. januar 2022

Dyretransport: Europa-Parlamentet opfordrer til en klar ansvarsfordeling

Europa-Parlamentet vedtog i dag sin betænkning om dyretransport, og sender dermed en liste med anbefalinger til EU-Kommissionen, som i øjeblikket er ved at gennemgå reglerne om dyretransport.
20. januar 2022

DTL: El og brint til vejsektoren fordrer stadig en mellemvej

Interesseorganisationerne Dansk Energi og Dansk E-mobilitet har sammen med en række danske aktører på tværs af den nye, grønne transportværdikæde valgt at pege på de nødvendige rammevilkår til at lede den grønne omstilling i retning af el og brint som drivmidler. Det sker i en netop offentliggjort ambitiøs rapport om den grønne vej frem mod 2030. Rapporten er et godt bidrag til den politiske strategi på transportområdet, men det er nødvendigt også at have biobrændstofferne med, mener DTL – Danske Vognmænd.
18. januar 2022

DTL: Politisk dans om PostNord må blive den allersidste

Efter flere års uro om Postnord lægger transportminister Benny Engelbrecht nu op til en mere grundlæggende diskussion om fremtidens postbetjening i Danmark fremgår det af Jyllands-Posten i dag mandag. DTL - Danske Vognmænd er glade for den flig af fornuft, der følger med ministerens initiativ og støtter Venstres transportordfører.
10. januar 2022

Optimering af lastbilers vægte og dimensioner går hånd i hånd med klima og økonomi

DTL - Danske Vognmænd har store forventninger til en udmøntning af de åbenlyse gevinster for samfundet, klimaet og vognmandserhvervet, som ligger i den analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering, som Færdselsstyrelsen netop har offentliggjort.
10. januar 2022